California

Metro Area: Fresno (CA)
St. Thomas Assyrian-Chaldean Catholic Church
1289_ico
Metro Area: Sacramento (CA)
Our Lady of Perpetual Help Chaldean-Assyrian Church
651_ico
651_img
Metro Area: Los Angeles (LA)
St Paul the Apostle Assyrian-Chaldean Church
657_ico
657_img
Metro Area: Sacramento (CA)
Mart Maryam Assyrian-Chaldean Catholic Church
553_ico
553_img
Metro Area: Sacramento (CA)
Our Lady of Perpetual Help Chaldean-Assyrian Catholic Mission